سه عکاس خوزستانی موفق به دریافت رتبه در چهاردهمین جشنواره عکس خبری، مطبوعاتی دوربین.نت شدند.
3 عکاس خوزستانی حائز رتبه در جشنواره عکس دوربین.نت شدند

Page Generated in 0/0215 sec