معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به احتمال تحریم اینترنت از سوی امریکا برای ایرانیان، واکنش نشان داد.
قطع اینترنت ایران ممکن است؟

Page Generated in 0/0272 sec