کوبیاک باید رسماً از مردم ایران عذرخواهی کند
رأی فدراسیون جهانی والیبال صادر شد
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی والیبال، رأی خود در مورد توهین کاپیتان تیم ملی لهستان به ملت ایران را صادر کرد.
خبرهای مهم