تغییر سیاست‌های خبیث سعودی شرط مذاکره ایران با عربستان
خجسته مطرح کرد
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، تاکید کرد: تغییر سیاست‌های خبیث سعودی و عبور از آمریکا و اسرائیل شرط مذاکره ایران با عربستان است.
خبرهای مهم