شناسه خبر: 146979 منتشر شده در مورخ: 1398/11/20 ساعت: 14:22 گروه: حوزه رسانه
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ: