شناسه خبر: 136758 منتشر شده در مورخ: 1398/09/12 ساعت: 08:33 گروه: حوزه رسانه

مدیرمسئول ماهنامه هما منصوب شد

مدیرمسئول ماهنامه هما منصوب شد
حسین جهانی به عنوان مدیرمسئول ما