شناسه خبر: 136649 منتشر شده در مورخ: 1398/04/19 ساعت: 09:14 گروه: آموزش خبرنگاری

خبر چیست؟

خبر چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرنگار، در عصر کنونی که پیشرفت شگفت انگیز و شتابان فناور