شناسه خبر: 126627 منتشر شده در مورخ: 1398/03/18 ساعت: 11:17 گروه: ورزشی
رأی فدراسیون جهانی والیبال صادر شد

کوبیاک باید رسماً از مردم ایران عذرخواهی کند